Zwrot niewykorzystanych biletów

Wielokrotnie zwracały się do nas o pomoc osoby, które zbyt późno zdały sobie sprawę, że zakupiły bilet inny, niż oczekiwały, np. z nieprawidłową datą – niestety zwykle na dzień wcześniejszy niż planowany termin przejazdu. Takie pomyłki mogą się zdarzyć zarówno podczas zakupu biletów w Internecie czy aplikacji mobilnej, jak i w kasie. W tym wpisie wyjaśniamy, jak takim sytuacjom zapobiegać i unikać ponoszenia dodatkowych kosztów.

Za omyłkowy zakup niewłaściwego biletu przewoźnik zwykle nie będzie ponosił odpowiedzialności. Z regulaminów przewozów wynika bowiem, że podróżny powinien sprawdzić poprawność danych na bilecie, jeszcze przed odejściem od kasy lub dokonaniem płatności w Internecie. Takie zapisy regulaminów są zgodne z prawem, a kompetencja do ich wydawania wynika bezpośrednio z prawa przewozowego [1].

Zachęcamy zatem do dokładnego sprawdzania danych na bilecie podczas zakupu lub niezwłocznie po nim. Gdy z jakiegoś powodu nie dostrzeżesz pomyłki zwykle masz jeszcze możliwość zwrotu dokumentu lub jego wymiany w terminie późniejszym, zasadniczo jednak najpóźniej możesz tego dokonać przed datą i godziną rozpoczęcia podróży wskazaną na bilecie. Wynika to z Prawa przewozowego, zgodnie z którym Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu [2].

Zwrotu należności za niewykorzystane bilety można też dochodzić w terminie późniejszym. Ale uwaga – wcześniej trzeba uzyskać w kasie biletowej poświadczenie o niewykorzystaniu biletu. Zwykle poświadczenie takie można otrzymać na stacji wyjazdu nie później niż przed zakończeniem ważności biletu, w przypadku niektórych pociągów czas ten może być ograniczony i wynosić np. tylko 30 minut lub godzinę od planowego wyjazdu. Wszystkie takie informacje znajdziesz w regulaminie danego przewoźnika.

Gdy jednak pomyłkę zauważysz już po zakończeniu ważności biletu jego wymiana lub uzyskanie zwrotu należności najczęściej będzie niemożliwe. W przypadku niektórych ofert promocyjnych dotyczących podróży międzynarodowych zwrot i wymiana w ogóle nie są przewidziane.

Pamiętaj, że zakup biletu to zawarcie umowy przewozu, a rezygnacja z wyjazdu to odstąpienie od takiej umowy. Konieczność powiadomienia drugiej strony umowy o takiej rezygnacji nie jest okolicznością wyjątkową dotyczącą wyłącznie podróży koleją. Podobne regulacje występują w większości innych środków transportu, a także w wielu pozostałych obszarach życia, np. przy zakupie biletów do instytucji kultury. Także w tego rodzaju sytuacjach w przypadku niemożliwości uczestnictwa w wydarzeniu i późniejszym okazaniu biletu (np. w trakcie spektaklu lub po nim), należność nie jest zwracana.

Zaznaczamy także, że zwrot biletu wiąże się z potraceniem odstępnego, wkrótce napiszemy o tym więcej.

Aby zatem niezwrócony bilet nie pozostał kosztowną pamiątką, dokładnie sprawdzajmy dane podczas zakupu.

  1. art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1983, ze zm.);
  2. art. 17 ust. 1 Prawa przewozowego.

3 myśli na temat “Zwrot niewykorzystanych biletów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *