Brak dokumentu uprawniającego do ulgi podczas podróży

Podróżnym zdarza się nieraz zapominać zabrać ze sobą zakupiony wcześniej bilet na przejazd albo dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi (np. legitymację). W przypadku nieokazania tych dokumentów podczas kontroli może być wystawione wezwanie do zapłaty, czasem mylnie nazywane „mandatem”. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, co można zrobić w takich sytuacjach.

Jeżeli nie wziąłeś ze sobą np. legitymacji potwierdzającej uprawnienie do zniżki konduktor podczas kontroli może tylko wystawić dopłatę do biletu normalnego. Może być jednak również tak, gdyż pozwalają na to przepisy prawa, że doliczona zostanie opłata dodatkowa, u niektórych przewoźników wynosząca nawet kilkaset złotych albo wystawione będzie wezwanie do zapłaty. Zgodnie jednak z prawem przewozowym [1] te opłaty zostaną Ci zwrócone, ewentualnie umorzone w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty, jeżeli udokumentujesz, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnienia do  ulgowego przejazdu. Dodatkowym warunkiem zwrotu lub umorzenia tych opłat jest wniesienie opłaty manipulacyjnej. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie przez każdego przewoźnika i wynosi zwykle kilkanaście złotych.

Jeżeli zatem nie miałeś legitymacji podczas podróży i w związku z tym otrzymałeś wezwanie do zapłaty lub uiściłeś opłatę dodatkową powinieneś jak najszybciej, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podróży, złożyć reklamację do przewoźnika, z usług którego korzystałeś. Do zgłoszenia dołącz kopię legitymacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Kopię tego dokumentu możesz bez ponoszenia dodatkowych kosztów poświadczyć w dowolnej kasie danego przewoźnika. Dodatkowo do reklamacji załącz dowód zapłaty opłaty manipulacyjnej.

Przedsiębiorca będzie miał 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku i umorzenie wezwania do zapłaty lub zwrot dodatkowych opłat uiszczonych w pociągu.

Takie same zasady mają zastosowanie do sytuacji, w której zapominasz zabrać zakupiony wcześniej biletu na przejazd. Także wtedy przewoźnik może zwrócić Ci poniesione opłaty lub umorzyć wezwanie do zapłaty pod warunkiem przesłania kopii biletu poświadczonej za zgodność z oryginałem i potwierdzenia wpłaty opłaty manipulacyjnej. Sytuacje takie mogą być jednak bardziej skomplikowane. Jeżeli Twój bilet nie był imienny, przewoźnik może obawiać się, że okazałeś bilet innej osoby.

Pamiętaj, by dotrzymać 7-dniowego terminu. Jeżeli reklamację, nawet zawierającą wszystkie dokumenty, złożysz zbyt późno, przewoźnik będzie mógł egzekwować opłatę dodatkową, czasem w dużej wysokości.

 

  1. art. 33a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 8).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *