5 lat minęło…

1 lutego 2017 roku był ważnym dniem. Od tego momentu możliwe stało się pozasądowe rozwiązywanie sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku kolejowym. Ostatnie pięć lat było czasem wytężonej pracy, zbierania doświadczeń, poznawania problemów pasażerów, a przede wszystkim kształtowania się pierwszej w Polsce instytucji zajmującej się polubownym rozwiązywaniem sporów pasażerskich. Czytaj dalej 5 lat minęło…