Pamiętajmy o dołączaniu do reklamacji dokumentów potwierdzających poniesioną szkodę

Z naszych doświadczeń wynika, że podróżni nie zawsze wiedzą, jakie dokumenty dołączyć do reklamacji w przypadkach, w których oczekują zwrotu wydatków poniesionych w związku z opóźnieniem pociągu albo jego odwołaniem lub gdy domagają się zrekompensowania innych strat. O tym, w jaki sposób pasażer powinien udowodnić szkodę pisaliśmy już w jednym z poprzednich wpisów. Dziś opowiemy o kilku szczególnych przypadkach, z którymi mieliśmy do czynienia w naszej pracy.  

Podczas podróży kolejowej do miejsca wykonywania stałej pracy lub zlecenia mogą się zdarzyć opóźnienia. W niektórych przypadkach może się to wiązać ze zbyt późnym dotarciem do miejsca zatrudnienia lub brakiem możliwości realizacji zaplanowanej usługi. Jeżeli domagamy się, aby przedsiębiorstwo kolejowe przyznało nam odszkodowanie, które będzie obejmowało np. utracony przychód, musimy to udowodnić.

Przede wszystkim powinniśmy wykazać, że w danym dniu mieliśmy świadczyć pracę lub usługę. Do reklamacji dołączmy zatem na przykład odpowiednie oświadczenie pracodawcy lub osoby oczekującej wykonania przez nas zlecenia. Z takiego dokumentu powinno wynikać, gdzie i w jakim czasie mieliśmy zaplanowaną pracę oraz jakie były konsekwencje jej niewykonania. Osoba podpisująca oświadczenie powinna wskazać kwotę, której nam nie wypłaciła.

Samo podanie wysokości utraconego przychodu i wskazanie, że taka kwota rekompensuje utracony czas pracy nie wystarczy do otrzymania odszkodowania. Podobnie przewoźnik nie rozpatrzy reklamacji pozytywnie, jeżeli wskażemy jedynie czas spóźnienia do pracy i przekażemy odpowiednie wyliczenia na podstawie naszej stawki godzinowej. Z takich informacji nie będzie bowiem wynikało, czy pracodawca lub usługodawca rzeczywiście obniżył nam wynagrodzenie.

Nie otrzymamy także rekompensaty za usługę hotelową, z której skorzystaliśmy, np. z powodu odwołania pociągu, jeżeli nie dołączymy odpowiedniego rachunku. Przewoźnik kolejowy nie ma możliwości sprawdzenia informacji o rezerwacji. Nie będzie także wystarczające przesłanie obrazu ekranu zawierającego cennik danego hotelu. Musimy mieć potwierdzenie, że rzeczywiście skorzystaliśmy z noclegu w danym dniu oraz że zapłaciliśmy za tę usługę określoną opłatę.

Nie ma ponadto możliwości, aby przedsiębiorca zwrócił nam określona część opłaty za nocleg, np. w sytuacji, w której z powodu opóźnienia pociągu nie skorzystaliśmy z pełnej doby hotelowej, tak jak planowaliśmy. Koszt pobytu w hotelu jest bowiem taki sam, niezależnie od tego, czy gość zjawi się w pokoju od razu na początku takiej doby (zwykle ok. godz. 14-15), czy później, np. dopiero w godzinach porannych kilka godzin przed jej zakończeniem.

Szczegółowo wykazać straty finansowe powinniśmy również w przypadku utraty połączenia lotniczego, do którego doszło z powodu opóźnienia pociągu. Spółki oferujące przewozy lotnicze stosują różną politykę w zakresie zwrotu lub wymiany niewykorzystanych biletów. Może się okazać, że przed wylotem możemy zmienić datę podróży lub zwrócić bilet. W takiej sytuacji do powstania straty finansowej nie dochodzi lub może być ona mniejsza. Dlatego przewoźnik kolejowy przed wypłatą odszkodowania oczekuje, abyśmy udowodnili, że wymiana lub zwrot biletu lotniczego nie były możliwe oraz że nie otrzymaliśmy zwrotu poniesionych opłat. Do reklamacji powinniśmy zatem dołączyć oświadczenie linii lotniczych. Z takiego dokumentu powinno wynikać, że opłaty za bilet lotniczy nie zostały nam zwrócone.

Pamiętajmy również, że przedsiębiorstwo kolejowe nie zawsze będzie zobowiązane do naprawienia szkody. Może się zdarzyć, nawet jeżeli dołączymy do reklamacji wszystkie dokumenty, że przewoźnik rozpatrzy naszą reklamację negatywnie. Będzie tak w sytuacji, w której nie ponosi winy za opóźnienie pociągu. O zasadach odpowiedzialności za szkodę przeczytacie w jednym z wcześniejszych wpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *