Zasady korzystania

Podstawowe informacje i odpowiedzialność

Blog jest prowadzony przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei oraz jego Zespół. Informacje o kompetencjach Rzecznika, zasadach postępowań polubownych oraz dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej Rzecznika.

Celem bloga jest zwiększanie świadomości prawnej Czytelników – Pasażerów korzystających z transportu kolejowego. We wpisach wyjaśniamy m.in., jakie podróżni mają prawa i obowiązki przed i podczas podróży pociągiem oraz udzielamy wskazówek, w jaki sposób dochodzić odszkodowań za ewentualne nieprawidłowe wykonanie umowy przewozu. Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny, a wskazówki w nich zawarte nie mają decydującego charakteru w trakcie prowadzonych postępowań polubownych.

Zwracamy uwagę, że zarówno w trakcie postępowań reklamacyjnych, jak i postępowań polubownych przed Rzecznikiem brane są pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, zarówno aspekty prawne, jak i pozaprawne. Oznacza to, że przewoźnik w drodze wyjątku rozpatrując reklamację może uwzględnić Twoje zgłoszenie w całości lub części, nawet jeżeli w świetle przepisów nie było ono zasadne. Także postępowania polubowne mają szczególny charakter, ich celem jest bowiem znalezienie rozwiązania sporu możliwego do zaakceptowania zarówno przez Ciebie, jak i przedsiębiorcę. Może ono być korzystniejsze, dla Ciebie albo przewoźnika, niż to, które byłoby zasadne w świetle przepisów prawa. Więcej informacji na temat postępowań polubownych znajdziesz w naszym serwisie internetowym.

Pamiętaj, że treści zamieszczane na blogu mają charakter ogólny i nie są poradami prawnymi. W związku z tym zaznaczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które powstały na skutek zastosowania się do wskazówek pochodzących z wpisów. W sytuacji, w której miałbyś do czynienia z problemem prawnym sugerujemy skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Dopiero bowiem dokładna analiza Twojej  sytuacji, w tym całej dokumentacji, pozwala na udzielenie rzetelnej pomocy dostosowanej do indywidualnych okoliczności sprawy.

Zaznaczam również, że nie odpowiadamy za treść komentarzy pozostawionych przez Czytelników bloga.

Zmiana

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany treści zasad korzystania.

Cookie

Blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dane osobowe

Dane pozostawione przez Ciebie w celu uczestniczenia w dyskusji wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia pozostawiania komentarzy pod wpisami.  Możesz w każdym momencie usunąć swoje. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Poniżej możesz zapoznać się z szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Klauzula Informacyjna – dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Prezes UTK), z siedzibą w Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, tel.: 22 749 14 00, e-mail: utk@utk.gov.pl w odniesieniu do przekazanych Pana/Pani danych osobowych;

 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK) jest Pan Paweł Rafalski, e-mail: iod@utk.gov.pl;
 3. Podane dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, przetwarzane będą w celu umożliwienia pozostawiania komentarzy pod wpisami;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Rzecznik Praw Pasażer Kolei oraz pracownicy Zespołu Rzecznika Praw Pasażera Kolei w Urzędzie Transportu Kolejowego;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
 7. Dane użytkowników bloga będą przechowywane w Urzędzie Transportu Kolejowego przez okres 1 miesiąca.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie pozostawienie komentarza pod artykułem;
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Prezes UTK nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.