Odszkodowanie za opóźnienie pociągu w przypadkach korzystania z biletów okresowych

Omawialiśmy w jednym z ostatnich wpisów zasady wypłaty odszkodowania za opóźnienie pociągu. Dotyczyło ono przejazdów na podstawie biletów jednorazowych. W dzisiejszym artykule zachęcamy do poznania reguł, które mają zastosowanie do wypłaty odszkodowania za opóźnienia pociągów w sytuacjach, w których podróżujesz na podstawie biletów okresowych, czyli np. biletów miesięcznych czy weekendowych.

Załóżmy, że kupiłeś bilet weekendowy i odbyłeś trzy przejazdy. W trakcie jednego z nich pociąg miał opóźnienie przekraczające 120 minut. Gdybyś tym pociągiem podróżował na podstawie biletu jednorazowego przysługiwałoby Ci odszkodowanie. A jak jest w przypadku biletów okresowych?

Ustawodawca unijny wskazał jedynie [1]:

Pasażerowie, którzy posiadają abonament lub kolejowy bilet okresowy i którzy napotykają na powtarzające się opóźnienia lub odwołania połączeń w okresie jego ważności, mogą dochodzić odpowiedniego odszkodowania zgodnie z warunkami przyznawania odszkodowań określonymi przez przedsiębiorstwa kolejowe. Warunki te określają kryteria dotyczące opóźnienia i sposób obliczania odszkodowania.

Tym samym przewoźnicy mogą samodzielnie ustalić zasady przyznawania odszkodowań. Istotne jest jednak, że odszkodowanie może być wypłacone jedynie w wypadku powtarzających się opóźnień. W opisanej sytuacji przedsiębiorca mógłby zatem odmówić jego wypłaty.

Jeżeli korzystasz z biletów okresowych i w trakcie ich ważności dochodzi do powtarzających się opóźnień, warto żebyś sprawdził w jaki sposób przewoźnik, z którego usług korzystasz, ustalił zasady wypłaty odszkodowań. Wszystkie informacje znajdziesz w regulaminach przewozów.

Spółki zwykle wskazują, że pierwszym warunkiem wypłaty rekompensaty jest właśnie wystąpienie powtarzających się opóźnień, w wypadku biletów weekendowych przynajmniej dwukrotnie. Zwróć również uwagę, że rekompensata zazwyczaj nie będzie obliczana od pełnej ceny biletu, ale od jej części. Przewoźnicy przyjmują bowiem, że skoro bilet uprawnia do wielu przejazdów, to podstawą do wyliczenia odszkodowania będzie część ceny biletu odpowiadająca jednej podróży. W przypadku biletu weekendowego może to być np. 1/4 ceny biletu. Dodatkowo odszkodowanie może nie być wypłacone, jeżeli jego wartość jest niższa niż 4 Euro (o tym ograniczeniu pisaliśmy szerzej tutaj).

Jak widać uzyskanie rekompensaty w przypadku przejazdów na podstawie biletów okresowych może być niestety utrudnione. Jest to częściowo uzasadnione tym, że wielu podróżnych, korzystając np. z biletu weekendowego, podróżuje większą liczbę razy na dłuższych dystansach, np. w piątkowy wieczór z miejsca pracy lub nauki do miejscowości rodzinnej, w soboty turystycznie w wybranej relacji, a w niedzielę z powrotem do miejsca pracy. Opłata za takie bilety jest stała i zwykle znacząco niższa niż w przypadku zakupu oddzielnych biletów jednorazowych.

Pamiętaj także, że rozporządzenie unijne w zakresie zasad wypłaty odszkodowań nie obowiązuje w transporcie regionalnym i aglomeracyjnym. Jeżeli korzystać z takich przejazdów na podstawie biletów okresowych przedsiębiorca może odmówić wypłaty odszkodowania, nawet jeżeli występowały powtarzające się opóźnienia.

[1] art. 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14, ze zm.)

 

3 myśli na temat “Odszkodowanie za opóźnienie pociągu w przypadkach korzystania z biletów okresowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *