Postępowanie z udziałem konsumentów, których miejsce zamieszkania znajduje się poza Unią Europejską

Zdarza się, że wnioski do Rzecznika składają konsumenci, którzy nie mieszkają w Polsce lub w innym państwie Unii Europejskiej. Najczęściej są to Polacy, którzy na stałe mieszkają w Wielkiej Brytanii, niebędącej już członkiem Unii Europejskiej. W przeszłości o pomoc zwracali się do nas także Polacy lub cudzoziemcy mieszkający w Niemczech, Hiszpanii oraz w Ukrainie.

Wielką Brytanię zamieszkuje liczna Polonia – zgodnie z badaniami Office for National Statistics w 2021 roku w Zjednoczonym Królestwie zamieszkiwało ok 700 tysięcy Polaków. Osoby te regularnie odwiedzają rodziny w Polsce, co może skutkować powstawaniem sytuacji spornych w transporcie kolejowym.

Zakres postępowań, które możemy prowadzić wynika z przepisów prawa. Zgodnie z nimi w postępowaniu polubownym może wziąć udział konsument mieszkający z Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz przedsiębiorca, który ma siedzibę w Polsce. O tej możliwości decyduje zatem miejsce zamieszkania, a nie narodowość.

Oznacza to, że w przypadku, gdy miejsce zamieszkania konsumenta znajduje się w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, musimy odmówić rozpatrzenia sporu. Stanie się tak, gdy zwróci się do nas obywatel Polski, który we wniosku wskaże, że mieszka w Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Serbii albo innym kraju nienależącym do Unii Europejskiej. Podobnie postąpimy, gdy taką osobą będzie konsument innej narodowości mający miejsce zamieszkania poza Unią Europejską.

Podstawy prawne:

Art. 4 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823)

Art. 16e ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984, ze zm.);

Jedna myśl na temat “Postępowanie z udziałem konsumentów, których miejsce zamieszkania znajduje się poza Unią Europejską”

  1. Wniosek z tekstu jest taki, że Rzecznik Kolejowy może prowadzić postępowania polubowne jedynie w przypadku konsumentów mieszkających w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz przedsiębiorców z siedzibą w Polsce. Osoby mieszkające poza Unią Europejską, takie jak Polacy w Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Serbii czy inne kraje spoza UE, nie są objęte tą możliwością, co może wpłynąć na rozwiązywanie sporów w transporcie kolejowym w tych przypadkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *