Honorowanie biletów – na co uważać?

Korzystając z transportu publicznego musimy posiadać ważny bilet. Najczęściej bilety emitują przewoźnicy, z których usług będziemy korzystać. W przypadku kolei w Polsce jest ich kilkunastu. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy honorowane są bilety innych podmiotów. Takie rozwiązanie jest korzystne dla pasażerów, gdyż pozwala ograniczyć koszty podróży. Zdarzają się jednak nieporozumienia odnośnie ważności danego biletu, a pomyłki mogą się niestety wiązać nawet z koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej. Dziś piszemy o tym, na co należy szczególnie uważać.

W przypadku transportu kolejowego wzajemne honorowanie biletów dotyczy zwykle sytuacji związanych z utrudnieniami w ruchu. Również w przypadku prac remontowych, powodujących zmiany w rozkładach jazdy lub ograniczenie liczby połączeń, przewoźnicy dokonują czasem wzajemnych uzgodnień, pozwalających podróżnym korzystać także z pociągów innej spółki niż ta, na której pociąg został zakupiony bilet.

Pamiętajmy jednak, że szczegółowe zasady honorowania ustalają bezpośrednio przedsiębiorcy i informują o nich w stosownych komunikatach. Niestety tego rodzaju regulacje mogą być skomplikowane, obejmować jedynie wybrane odcinki linii kolejowych lub dotyczyć tylko niektórych połączeń. Dlatego ważne jest, by przed podróżną sprawdzić, z jakiego biletu możemy skorzystać. W razie wątpliwości skontaktujmy się z infolinią danego przewoźnika lub dopytajmy kasjera lub konduktora.

Okazanie biletu nieważnego w pociągu danej spółki może się niestety skończyć pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty (tzw. „mandatu”). Część przedsiębiorców rygorystycznie podchodzi bowiem do takich sytuacji i w każdym przypadku, gdy okazany bilet jest nieprawidłowy, pobiera opłatę dodatkową. Rzecznik Praw Pasażera Kolei stara się przekonywać przewoźników, że opisana sytuacja nie powinna być zrównywana z konsekwencjami dotykającymi osób świadomie odbywających przejazd bez biletu. Ostateczną decyzję odnośnie sposobu postępowania podejmuje jednak każdy z przewoźników.

Kategorią spraw, w których do pomyłek oraz nieporozumień dochodzi szczególnie często, są przejazdy na obszarach dużych aglomeracji miejskich. W wielu takich regionach wprowadzone zostało honorowanie przez przewoźników kolejowych niektórych biletów wystawianych przez miejskiego organizatora transportu. Obowiązuje ono jednak wyłącznie w odniesieniu do wyznaczonego obszaru, może również dotyczyć tylko wybranych rodzajów biletów. Co do zasady w dalszym ciągu funkcjonuje odrębna taryfa w transporcie miejskim (metro, tramwaje, autobusy) i kolejowym, a honorowanie obejmuje tylko te bilety, które zostały objęte umową pomiędzy miastem a przewoźnikami kolejowymi.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że niektóre pociągi (w przypadku Warszawy jest to Szybka Kolej Miejska) realizują kursy na zlecenie miejskiego organizatora transportu i obowiązuje w nich wyłącznie taryfa uchwalona przez miasto, podczas gdy w innych uznawane są tylko niektóre miejskie bilety. Najwięcej problemów wywołuje konieczność posiadania odrębnego biletu jednorazowego lub czasowego, gdyż honorowanie może dotyczyć wyłącznie biletów dobowych oraz o dłuższym okresie ważności (np. ważnego 30 i 90 dni). Kolejna komplikacja jest taka, że w odniesieniu do poszczególnych tras mogą obowiązywać odrębne, czasem bardziej korzystne zasady (np. w Warszawie na trasie prowadzącej do lotniska).

Pasażerowie codziennie dojeżdżający do pracy i szkoły cenią sobie rozwiązania pozwalające im kupować tylko jeden bilet okresowy i posługiwać się nim zarówno w pociągach, jak i komunikacji miejskiej. Dla osób korzystających z transportu publicznego sporadycznie zawiłe zasady mogą się jednak okazać pułapką. Sprawdźmy zatem przed podróżą, jakie regulacje dotyczą naszego przejazdu. Zwykle na stronach internetowych zarówno organizatorów transportu w danym ośrodku miejskim, jak i przewoźników kolejowych, znajdują się dokładnie opisane regulacje wraz ze wskazaniem rodzajów honorowanych biletów oraz mapami prezentującymi zakres obowiązywania danej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *