O kolei pozytywnie

Rzecznik Praw Pasażera Kolei został powołany w celu prowadzenia postępowań polubownych w sytuacjach spornych między pasażerami a przedsiębiorcami w transporcie kolejowym. Na blogu opisujemy zatem najczęstsze sytuacje, w których mogą powstawać konflikty oraz wskazujemy, jak ich unikać. Przy dużej skali działalności przedsiębiorstw kolejowych w Europie co pewien czas występują niestety niedogodności. Mogą one polegać na opóźnieniach pociągów lub niewłaściwym komforcie. Mają także miejsce konflikty związane przykładowo z wystawieniem wezwania do zapłaty lub odmową zwrotu należności za niewykorzystany bilet. Pamiętajmy jednak, że z takimi problemami spotkamy się rzadko, wielu z nich postępując prawidłowo możemy uniknąć. Kolej jest środkiem transportu bezpiecznym, ekologicznym i coraz bardziej nowoczesnym. Znajduje to także odzwierciedlenie w opiniach większości pasażerów.

Na wzrost atrakcyjności kolei wpływa jej modernizacja. Systematycznie remontowane są linie kolejowe, a do eksploatacji dopuszczane są nowe i zmodernizowane pojazdy. Również stan dworców kolejowych staje się coraz lepszy. Wciąż pozostaje oczywiście wiele do zrobienia, czy to w zakresie inwestycji czy obsługi pasażerów. Coraz więcej osób w ostatnich latach przekonuje się jednak do tego, że warto podróżować koleją.

W 2019 r. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził ankietę, której podstawowym celem było poznanie sposobu postrzegania przez respondentów jakości usług oferowanych przez ten środek transportu. Prawie 70% badanych odpowiedziało, że lubi korzystać z kolei, a najważniejszym powodem jej wyboru jest czas podróży, komfort oraz cena. Podróżni przekazali wiele dodatkowych uwag i postrzeżeń, wskazali także obszary, które w pierwszej kolejności wymagają poprawy. Ze szczegółowymi wynikami ankiety można się zapoznać się na stronie internetowej UTK.

Opinię Polaków na temat transportu kolejowego sprawdziły również w ubiegłym roku badaczki z Akademii Leona Koźmińskiego. Wśród ankietowanych pasażerów kolei aż 89% oceniło ją pozytywnie. Bardziej krytyczne były osoby, które pociągami nie podróżują. Korzystający z tego środka transportu wśród przyczyn takiej decyzji wybierali najczęściej kwestie wygody, oszczędności pieniędzy oraz czasu. Uczelnia prezentuje wyniki badania w swoim serwisie internetowym.

Odsetek pozytywnych ocen różnych aspektów funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce w ostatnich latach poprawiał się. Z badań Eurobarometru (którego raport udostępnia UTK) wynika, że w 2018 roku 70% ankietowanych pozytywnie wypowiadało się o informacji na temat rozkładu jazdy, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu z 2013 r. O 18% – do poziomu 81% – wzrósł w tym samym okresie odsetek pozytywnych ocen możliwości zakupu biletu.

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2021 rok został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcanie do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego. W 2021 roku będą organizowane liczne wydarzenia służące zwiększaniu zaufania do kolei, zwłaszcza po zakończeniu kryzysu związanego z COVID-19.

Rzecznik Praw Pasażera Kolei wspiera cele Roku Kolei i będzie angażował się w niektóre z inicjatyw. Więcej informacji na temat wydarzeń można znaleźć w serwisie internetowym UTK: https://utk.gov.pl/pl/europejski-rok-kolei Zachęcamy wszystkich czytelników zarówno do uczestnictwa w tych wydarzeniach, jak i do wybierania kolei podczas swoich podróży.

2 myśli na temat “O kolei pozytywnie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *