Odstępne w przypadku zwrotu biletu

Czy zdarzyło Ci się zwracać bilet kolejowy, z którego nie zamierzałeś skorzystać? Masz takie prawo, pamiętaj tylko o dotrzymaniu wymaganych terminów, pisaliśmy o tym niedawno tutaj. Teraz wyjaśniamy dlaczego  przewoźnicy w takiej sytuacji mogą potrącić odstępne.

Odstępne to po prostu część ceny biletu, o którą pomniejszana jest kwota zwrotu. Na jego pobranie pozwala prawo przewozowe, zgodnie z którym podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie art. 15 nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika [1].

Przyczyny występujące po stronie przewoźnika, o których mowa w tym przepisie, to m.in. opóźnienie lub odwołanie pociągu albo np. zmiana rozkładu jazdy po rozpoczęciu przedsprzedaży biletów. Powody leżące po Twojej stronie to każda indywidualna zmiana planów wyjazdowych, która nie jest powiązana z działaniem lub zaniechaniem przedsiębiorcy.

Zatem, gdy zmieniły Ci się plany podróży i z tego powodu zwracasz bilet przewoźnik może pobrać odstępne. Każdy z przewoźników może indywidualnie ustalić jego wysokość, zwykle jest ona częścią ceny biletu, która nie powinna przekraczać 20% ceny [2]. Gdybyś natomiast zrezygnował z przejazdu z powodu opóźnienia pociągu odstępne nie zostałoby pobrane.

Zwróć jednak uwagę, że zasady potrącania odstępnego nie stosuje się przy zmianie umowy przewozu. Aby zatem uniknąć jego pobrania, jeżeli masz taką możliwość, możesz wymienić bilet. Zwykle taka wymiana możliwa jest tylko raz, a na nowym bilecie informacja o wymianie zostanie naniesiona. Przy kolejnej zmianie planów konieczny będzie już zwrot z potrąceniem odstępnego.

Pamiętaj, że zgodnie z prawem przewozowym [2] zmiana umowy przewozu może dotyczyć wyłącznie terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia lub klasy środka transportowego. Jeżeli zmiana dotyczy innych danych, np. stacji początkowej, konieczny będzie zwrot i zakup nowego biletu.

1. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1983, ze zm.);

2. Adam Jaworski (w:) Prawo przewozowe. Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2012;

3. art. 17 ust. 2 Prawa przewozowego

8 myśli na temat “Odstępne w przypadku zwrotu biletu”

  1. miałem taki przypadek. poruszam sie na wozku. niestey nie miałem osoby do pomocy podczas wsaiudania do pociagu i nie mogłem pojechać. czy moge oczkiwac zwortu zapłaty za bilet? pociag przyjechał na czas. niestety na stacji nikt nie chciał ze mną rozmawaić

    1. Bardzo nam przykro z powodu utraty przez Pana połączenia. Nie znamy dokładnych okoliczności sprawy. Co do zasady pomoc przy wsiadaniu powinna być udzielona, o ile potrzeba takiej pomocy została zgłoszona z wyprzedzeniem, określonym w przepisach prawa na 48 godzin. Może Pan złożyć reklamację z prośbą o zwrot należności za zakup biletu. Proszę dokładnie opisać brak możliwości skorzystania z przejazdu, w tym wskazać, czy prośbę o dzielenie Panu pomocy zgłosił Pan wcześniej przewoźnikowi. Jeżeli taka prośba była przekazana, a mimo to nie udzielono Panu pomocy przewoźnik powinien zwrócić Panu koszty niewykorzystanego biletu. W innym przypadku, o ile bilet nie został w kasie poświadczony o niewykorzystaniu, może się zdarzyć, że przewoźnik nie wyrazi zgody na taki zwrot.

    1. Zasady zwrotu zależą od kanału sprzedaży, w którym bilet został zakupiony. W przypadku kasy biletowej należność pomniejszoną o odstępne uzyskuje się od razu u kasjera (o ile zwrot jest dokonywany przed terminem podróży). W przypadku biletów internetowych lub z aplikacji mobilnych należność za samodzielnie anulowany w systemie sprzedaży bilet jest zwracana na konto pasażera, z którego dokonywał on płatności. Zwykle następuje to w terminie kilku dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *